KOMU POMAGAMY?

  • Pomoc psychologiczna obejmuje na ogół jedno lub kilka spotkań, podczas których zajmujemy się aktualnymi problemami, jakie dotykają naszego klienta. Czasem potrzebne są badania w celu sformułowania diagnozy psychologicznej.
  • Jeśli potrzebna jest dłuższa praca - proponujemy psychoterapię indywidualną
  • Młodzieży i dorosłym pomagamy w sytuacjach kryzysowych, w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych i osobistych, problemów w związkach lub rodzinnych. Prowadzimy terapię zaburzeń psychicznych. Wspieramy we wprowadzaniu zmian w życiu, pomagamy w nabywaniu umiejętności lepszego radzenia sobie z trudnościami.
  • Parom (w tym jednopłciowym) i rodzinom pomagamy polepszyć sposoby komunikowania się, pomagamy w pokonywaniu kryzysu, a tym samym w osiągnięciu satysfakcjonujących relacji z najbliższymi osobami.
  • Dzieciom i ich rodzicom proponujemy wsparcie w radzeniu sobie z problemami rozwojowymi, emocjonalnymi, adaptacyjnymi, wychowawczymi - czyli w tym wszystkim, co budzi niepokój związany z prawidłowym rozwojem dziecka i młodego człowieka.
  • We współpracy z psychoterapeutą nasi klienci zdobywają wiedzę i umiejętności, dzięki którym lepiej radzą sobie z trudnościami, przezwyciężają swoje ograniczenia, poznają drzemiący w nich potencjał, w bardziej satysfakcjonujący sposób nawiązują relacje.