O NAS

mgr Ewelina Pakosz-Szydłowska

O mnie

Jestem psychologiem z wieloletnim doświadczeniem w pracy diagnostycznej oraz certyfikowanym psychoterapeutą SN Psychoterapii i SN Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (certyfikat numer 667). Swoje zawodowe umiejętności i doświadczenia zdobywałam pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w innych instytucjach udzielających pomocy psychologicznej. Odbyłam staże w Ambulatorium Terapii Rodzin w Klinice Psychiatrii CM UJ w Krakowie i Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania „Dąbrówka” w Gliwicach.

Prowadzę psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych oraz terapię par i rodzin. Mam również duże doświadczenie diagnostyczne i terapeutyczne w pracy z dziećmi. Pracuję pod superwizją, jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów.

Praca w różnych instytucjach udzielających pomocy psychologicznej oraz profesjonalne szkolenia z zakresu psychoterapii pozwoliły mi nabyć wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do udzielania efektywnej pomocy w różnorodnych trudnych sytuacjach życiowych moich klientów.

mgr Jolanta Sajkowska

O mnie

Jestem psychologiem z dużym doświadczeniem w prowadzeniu diagnozy psychologicznej oraz psychoterapii indywidualnej, a także terapii par i rodzin. Ukończyłam podyplomowe szkolenie w zakresie terapii systemowej, a także Całościowe Szkolenie Podyplomowe przygotowujące do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty. Oba atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Mam dyplom terapeuty i rekomendację Polskiego Instytutu Terapii Integratywnej w Krakowie. Poddaję swoją pracę superwizji. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów.

Specjalizuję się w terapii problemów emocjonalnych i wspieraniu rozwoju osobistego, zarówno młodzieży, jak i osób dorosłych. Korzystam z różnych podejść terapeutycznych dostosowanych do problemu klienta.

W szczególności wykorzystuję podejście systemowe i psychodynamiczne.
http://www.pocieszka.pl/
https://szukamterapeuty.pl/