OD CZEGO ZACZĄĆ?

Aby umówić się na wizytę:

  • należy zadzwonić, bądź wysłać SMS lub napisać e-mail
  • każda z terapeutek osobiście umawia się z państwem na wizytę, ustalając dzień i godzinę

Ewelina Pakosz-Szydłowska

telefon 603 777 771
adres e-mail: pszydlowskaewelina@gmail.com

Jolanta Sajkowska

telefon 609 567 141
adres e-mail: sajjo@tlen.pl

Zasady współpracy:

  • Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich, np. rodziny, postronnych, wszystkich informacji pochodzących od klienta, w tym samego faktu korzystania przez niego z pomocy psychologicznej. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia klienta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem.
  • Współpracując z innymi specjalistami leczącymi klienta np. psychiatrą, udostępnia, za wiedzą /zgodą klienta , tylko niezbędne informacje.
  • Psychoterapeuta uprzedza klienta o planowanych przerwach w terapii.
  • W przypadku spóźnienia się klienta, opłata nie ulega zmianie, a sesja nie jest przedłużana.
  • Wizytę można odwołać najpóźniej na 24 godziny przed jej terminem. Jeżeli klient nie odwoła jej do tego czasu, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za wizytę.