OFERTA

Konsultacja

To pierwsza wizyta, na której dokonujemy wstępnej diagnozy problemu i proponujemy kierunki dalszego postępowania lub udzielamy porady. Czasem potrzebne są dwie lub trzy wizyty konsultacyjne.

Wsparcie psychologiczne

Dotyczy na ogół problemów osobistych, w związkach, problemów rodzinnych, wychowawczych i in. Pomaga w sytuacjach, gdy klient doznaje utraty wiary w siebie, przygnębienia, smutku, bezradności.

Interwencja w sytuacjach kryzysowych

To doraźna pomoc, w trudnej sytuacji, związanej z gwałtownymi zmianami życiowymi, kryzysami egzystencjalnymi, kryzysami rozwojowymi.

Psychoterapia indywidualna

Może mieć charakter krótkoterminowy, obejmujący około 10 - 12 spotkań lub długoterminowy, dostosowany do problemu klienta.

Terapia rodzin/par (także jednopłciowych)

Jest formą terapii, w której uczestniczy cała rodziny lub para będąca w związku. Terapia jest prowadzona przez dwie terapeutki.

Grupa wsparcia

Jest to grupowa forma pomocy psychologicznej, w której uczestniczą osoby przeżywające podobne problemy i trudności. Udział w grupie polega na dzieleniu się własnymi doświadczeniami i udzielaniu sobie wzajemnego wsparcia emocjonalnego. Grupa prowadzona jest przez dwie terapeutki. Aktualnie trwają zapisy do grupy dla osób w trakcie rozwodu (rozstania) lub po nim.

 
Diagnoza psychologiczna (dzieci, młodzieży i dorosłych)

Obejmuje badanie testami inteligencji, testami percepcyjnymi, testami osobowości i temperamentu, a zakończona jest postawieniem diagnozy i wydaniem opinii psychologicznej.