Terapia par i rodzin

Wsparcie psychologiczne i psychoterapia

Inne formy terapii


O nas

Od wielu lat zajmujemy się udzielaniem wsparcia psychologicznego oraz pomocy terapeutycznej (także w sytuacjach kryzysowych). Jesteśmy do Państwa dyspozycji jeżeli jesteście na etapie zmian w swoim życiu lub doświadczacie problemów osobistych (psychicznych, zdrowotnych i in.), przeżywacie trudności w związku lub rodzinie, albo potrzebujecie wsparcia w problemach rodzicielskich.

Pomoc zaczyna się od konsultacji, które mogą objąć kilka spotkań. To czas na rozpoznanie problemu i określenie możliwych form współdziałania.

We współpracy z psychoterapeutą/terapeutą nasi klienci zdobywają wiedzę i umiejętności, dzięki którym lepiej radzą sobie z trudnościami, przezwyciężają swoje ograniczenia, poznają drzemiący w nich potencjał, w bardziej satysfakcjonujący sposób nawiązują relacje.
Nasz zespół

mgr Jolanta Sajkowska

Jestem psychologiem i psychoterapeutką z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej, a także terapii par i rodzin.

Ukończyłam podyplomowe szkolenie w zakresie terapii systemowej, a także Całościowe Szkolenie Podyplomowe przygotowujące do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty. Oba atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Odbyłam staże w Zakładzie Terapii Rodzin i Psychosomatyki Katedry Psychiatrii CM UJ w Krakowie i w Ośrodku Leczenia Depresji i Nerwic "Sikornik" w Gliwicach.

Mam dyplom terapeuty i rekomendację Polskiego Instytutu Terapii Integratywnej w Krakowie. Poddaję swoją pracę superwizji. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów.

Specjalizuję się w terapii problemów emocjonalnych i wspieraniu rozwoju osobistego, zarówno młodzieży, jak i osób dorosłych. Korzystam z różnych podejść terapeutycznych dostosowanych do problemu klienta.

W szczególności wykorzystuję podejście systemowe i psychodynamiczne.
mgr Ewelina Pakosz-Szydłowska

Jestem psychologiem z wieloletnim doświadczeniem oraz certyfikowanym psychoterapeutą SN Psychoterapii i SN Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (certyfikat numer 667).

Swoje zawodowe umiejętności i doświadczenia zdobywałam pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w innych instytucjach udzielających pomocy psychologicznej. Odbyłam staże w Ambulatorium Terapii Rodzin w Klinice Psychiatrii CM UJ w Krakowie i Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania "Dąbrówka" w Gliwicach.

Prowadzę psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych oraz terapię par i rodzin. Swoją pracą poddaję regularnej superwizji, jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów.

Pracuję w nurcie psychoterapii integracyjnej, w której wykorzystuje się różne perspektywy rozumienia pacjenta, szczególnie bliskie jest mi podejście systemowe i psychodynamiczne.

Praca w różnych instytucjach udzielających pomocy psychologicznej oraz profesjonalne szkolenia z zakresu psychoterapii pozwoliły mi nabyć wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do udzielania efektywnej pomocy w różnorodnych trudnych sytuacjach życiowych moich klientów.
mgr Katarzyna Kędzierska-Nowak

Przyjmuję w gabinecie przy ulicy Zygmunta Starego 31/2 w Gliwicach, HARMONIA Gabinety Lekarskie.

Jestem pedagogiem, specjalistą resocjalizacji, psychopedagogiem, trenerem TUS. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu gerontologii, terapii rodzin i par, socjoterapii oraz liczne kursy i szkolenia, w tym przeciwdziałania przemocy domowej, również z problemem alkoholowym.

Specjalizuję się w wielowymiarowej pomocy gerontologicznej, krótkoterminowej terapii w nurcie TSR osób/rodzin w kryzysach traumatycznych, terapii z zakresu zmniejszania lęku u dzieci w wieku 7-12 lat i młodzieży, psychoedukacji rodziców/opiekunów wzmacniającej umiejętności wychowawcze, interwencji kryzysowej oraz przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Swoje doświadczenie zdobywałam pracując w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, jako trener rodziny, trener pracy, mediator w sprawach nieletnich i karnych, kurator do spraw karnych, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nauczyciel akademicki. Umiejętności, nabytą wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w pracy środowiskowej z osobami w kryzysie wykorzystuję również przy podejmowaniu działań interwencyjnych i terapeutycznych w domu pacjenta.Potrzebujesz wsparcia lub pomocy psychlogicznej?

umów się na wizytę